ศูนย์รวมสินค้าไอทีและสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย ศูนย์รวมร้านมือถือ & คอมพิวเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในขอนแก่น

ตึกคอม
ขอนแก่น

ในปี ค.ศ. 2004 ทางบริษัท ตึกคอม จำกัด ได้จดทะเบียนเช่าพื้นที่ห้างสรรพสินค้าโฆษะ มอลล์ จ. ขอนแก่น ปรับเป็น “ศูนย์การค้าตึกคอม ขอนแก่น” ถือเป็นศูนย์การค้าตึกคอมแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 35,500 ตร.ม. มีจำนวน 6 ชั้น เพื่อรองรับและตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสินค้าเทคโนโลยีให้กับประชาชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งมีร้านอาหารและร้านค้าแฟชั่นชั้นนำไว้คอยบริการ เพื่อรองรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน

เวลาทำการ  :

จันทร์ – อาทิตย์ : 11.00 – 20.00 น.