การแข่งขัน HarborLand Kids-O-ke 2018 ตึกคอม อุดร

การแข่งขัน HarborLand Kids-O-ke 2018 ตึกคอม อุดร

รายชื่อผู้เข้าประกวด รุ่น Kids  อายุไม่เกิน 12  ปี  (ประกวดเสาร์ที่  22 ธ ค 61)   ด.ญ. ภูรินทร์ สีตวรรณมาศ อายุ 11 ปี ด.ญ. พิชชาพร จักษุจินดา อายุ 12 ปี ด.ญ. ซามิฮะ ล้ำเลิศฮารค์ อายุ 8 ปี ด.ญ. วาซิฮะ ล้ำเลิศฮารค์ อายุ 7 ปี ด.ญ. ณัชพร โฉมหน้า อายุ 9 ปี ด.ญ. พิชานันท์...