บริจาคโลหิต ตึกคอม อุดร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์การค้าตึกคอม อุดร ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญ ผู้ใจบุญที่มีร่างกายแข็งแรง ร่วมกันบริจาค ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้า ตึกคอม อุดร
ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. มาร่วมบริจาคกันเยอะๆนะคะ