รายชื่อผู้เข้าประกวด รุ่น Kids  อายุไม่เกิน 12  ปี  (ประกวดเสาร์ที่  22 ธ ค 61)

 

 1. ด.ญ. ภูรินทร์ สีตวรรณมาศ อายุ 11 ปี
 2. ด.ญ. พิชชาพร จักษุจินดา อายุ 12 ปี
 3. ด.ญ. ซามิฮะ ล้ำเลิศฮารค์ อายุ 8 ปี
 4. ด.ญ. วาซิฮะ ล้ำเลิศฮารค์ อายุ 7 ปี
 5. ด.ญ. ณัชพร ฉมหน้า อายุ 9 ปี
 6. ด.ญ. พิชานันท์ ชติพินิจ อายุ 10 ปี
 7. ด.ญ. นงค์เพชรนภา พัฒนนันท์ดีลีตน  อายุ 7  ปี
 8. ด.ญ. พสุธิดา สำราญสุข อายุ 12  ปี
 9. ด.ญ. สุชาวดี ชาประดิษฐ์  อายุ 10 ปี
 10. ด.ญ. ณัฐชากัญญ์ ม่วงสนิท อายุ 12 ปี
 11. ด.ญ. จิราภัค บุตรสาระ  อายุ 10 ปี
 12. ด.ญ. จิดาภา คณิชวนกุล อายุ 10  ปี
 13. ด.ญ. ปวิชญาดา จันทนามล  อายุ 10 ปี
 14. ด.ญ. ปริยากร คตรศาลา อายุ 5 ปี
 15. .. ณัฐธิชา นิตุธร  อายุ ปี
 16. ด.ญ. รินรดี แสนอุบล  อายุ 7 ปี
 17. ด.ช. ศุภวิชญ์ ชยฮ้อย  อายุ 7 ปี
 18. ด.ญ. ธัญญรัตน์ วรุณดี อายุ 10  ปี
 19. ด.ญ. พิชญาภา ไพคำนาม อายุ 11 ปี 
 20. .. สิริยากร อุทามนตรี อายุ 10 ปี

รายชื่อผู้เข้าประกวด รุ่น Young อายุไม่เกิน 18 ปี (ประกวดอาทิตย์ 23 ธ.ค. 61)

 

 1. .. สุพิชญา สินสวัสดิ์ อายุ 15 ปี
 2. ด.ช. ธนธร นามทัศน์ อายุ 13  ปี
 3. .. ธนิดา ชคชัยภักดี อายุ 17  ปี
 4. .. วชิรภรณ์ บุญยค อายุ 15 ปี
 5. .. วิลพร จมั่น อายุ 16  ปี
 6. .. อนัญญา ทองแท้ อายุ 13 ปี
 7. .. ปิยธิดา คลังบริบูรณ์ อายุ 18 ปี
 8. .. กัญญารัตน์ สอนวิเศษ อายุ 16 ปี
 9. นาย ธนากร ศิริชนม์ อายุ 18 ปี
 10. นาย ปรเมศวร์ ศิริขันธ์ อายุ 18 ปี
 11. .. ธัญญาภรณ์ ศิริเวช อายุ 14 ปี
 12. นาย คชพล บุตตะ อายุ 15 ปี
 13. .. ศตกมล กิจพานิช อายุ 16 ปี
 14. .. ศตวรรษ กิจพานิช อายุ 14 ปี
 15. .. รินรำไพ พรหมกุล อายุ 15 ปี
 16. .. มนัสนันท์ ต่างกง อายุ 16 ปี
 17. .. จิรภา แสงจันทร์ อายุ 17 ปี

หมายเหตุ

* รบกวนผู้ปกครองเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยืนยันวันเดือนปีเกิดของผู้เข้าสมัครในช่วงลงทะเบียน

** เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.30-11.30 น. บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าตึกคอมอุดร

การประกวด HarborLand Kids-O-ke 2018

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าตึกคอมอุดรฯ

รายละเอียดกติกาการแข่งขัน

 

รุ่นการประกวด

 • รุ่น Kids อายุไม่เกิน 12 ปี (อนุโลมให้เกิน 12 ปีได้ แต่ต้องไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ ในวันประกวด)
 • รุ่น Young อายุไม่เกิน 18 ปี (อนุโลมให้เกิน 18 ปีได้ แต่ต้องไม่ครบ 19 ปีบริบูรณ์ ในวันประกวด)
 • ทั้ง 2 รุ่น ไม่จำกัดเพศ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • แบ็คกิ้งแทรค (เสียงดนตรีไม่มีคำร้อง) ไรท์ใส่แผ่น CD หรือ แฟลชไดรฟ์ **นำมาเองวันประกวด

ช่องทางการสมัคร

 • กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่ คลิกสมัคร โดยกรอกข้อมูลของทางกองประกวดให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ
 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์ประกวดทาง Line: @tukcom (มี@ ข้างหน้า) วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา18.00น.
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : ii.momo

กติกาการประกวด

 • ไม่จำกัดแนวเพลง และภาษา
 • ร้องคนละ 2 เพลง (ร้องติดต่อกัน 2 เพลง โดยไม่กำหนดเพลงช้า/เร็ว)

เกณฑ์การตัดสิน

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ตัดสินจากโชว์ของผู้เข้าประกวด โดยมีคะแนน ท่านละ 100 คะแนน

คิดคะแนนจากภาพรวมทั้ง 2 เพลง

 • น้ำเสียง / จังหวะ / ทำนอง / อักขระภาษา             50 คะแนน
 • ลีลาท่าทาง / การแสดงออกอารมณ์เพลง             30 คะแนน
 • การแต่งกาย / บุคลิกภาพ                                     20 คะแนน

กำหนดการประกวด

 • รุ่น Kids (อายุไม่เกิน 12 ปี) วันที่ 22 ธันวาคม 2561
 • 10.30 – 11.30 น. ลงทะเบียน และจับสลากลำดับการประกวด
 • ผู้ประกวดทุกคนต้องเตรียมเพลงที่ใช้ในการประกวดมาเอง และต้องนำมาให้เจ้าหน้าที่ในช่วงการ ลงทะเบียน
 • 12.00 น. เริ่มประกวด
 • ประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อสิ้นสุดผู้ประกวดคนสุดท้าย

 

 • รุ่น Young (อายุไม่เกิน 18 ปี) วันที่  23 ธันวาคม  2561
 • 10.30 – 11.30 น. ลงทะเบียน และจับสลากลำดับการประกวด
 • ผู้ประกวดทุกคนต้องเตรียมเพลงที่ใช้ในการประกวดมาเอง และต้องนำมาให้เจ้าหน้าที่ในช่วงการ ลงทะเบียน
 • 12.00 น. เริ่มประกวด
 • ประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อสิ้นสุดผู้ประกวดคนสุดท้าย

รางวัลการประกวด

 • รุ่น Kids (อายุไม่เกิน 12 ปี)

ชนะเลิศ                            ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ Member Harborland 3 เดือน

รองชนะเลิศอันดับ 1          ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ Member Harborland 3 เดือน

รองชนะเลิศอันดับ 2          ได้รับทุนการศึกษา  500 บาท พร้อมรับสิทธิ์ Member Harborland 3 เดือน

รางวัลชมเชย 2 รางวัล       ได้รับ Gift Voucher Free Pass  Harborland group จำนวนรางวัลละ 5 ใบ

รางวัล Poppular  vote     ได้รับ Gift Voucher Free Pass  Harborland group จำนวน 5 ใบ

 

 • รุ่น Young (อายุไม่เกิน 18 ปี)

ชนะเลิศ                            ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท พร้อม Gift Voucher Free Pass  Harborland group จำนวนรางวัลละ 5 ใบ

รองชนะเลิศอันดับ 1          ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท พร้อม Gift Voucher Free Pass  Harborland group จำนวนรางวัลละ 5 ใบ

รองชนะเลิศอันดับ 2          ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อม Gift Voucher Free Pass  Harborland group จำนวนรางวัลละ 5 ใบ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล       ได้รับทุนการศึกษา  500 บาท พร้อมGift Voucher Free Pass Harborland group จำนวนรางวัลละ 5 ใบ

รางวัล Poppular  vote     ได้รับ Gift Voucher Free Pass  Harborland group จำนวน 5 ใบ

 

*** หมายเหตุ ***

– ผู้ที่สมัครเข้าประกวดทุกคนจะได้รับบัตรส่วนลด 50% จาก Harborland group จำนวน คนละ 2 ใบ (มอบให้ทุกคนหลังจบการประกาศผล)

– ผู้ร่วมโหวตลุ้นรับบัตร Gift Voucher Free Pass Harborland group คนละ 1 ใบ วันละ 5 รางวัล จับรางวัลในระหว่างการประกวด

– บัตร Gift Voucher Harborland group หมดอายุวันที่  31  มีนาคม 2562

– บัตร  Member Harborland group มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ได้เฉพาะสาขาตึกคอมอุดร เท่านั้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า