บริจาคโลหิต ตึกคอม อุดร วันที่ 18 ต.ค. 2561

ศูนย์การค้าตึกคอม อุดร ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญ ผู้ใจบุญที่มีร่างกายแข็งแรง ร่วมกันบริจาค ในวันที่ 18 พ.ย. 2561 นี้
บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้า ตึกคอม อุดร
ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. มาร่วมบริจาคกันเยอะๆนะคะ